M-346
Wymiary
Rozpiętość płata 9,72 m (31,9 ft)
Długość 11,49 m (37,7 ft)
Wysokość 4,76 m (15,6 ft)
Powierzchnia płata 23,52 m2 (253,2 sqft)

 

Masy
Masa startowa (w konfiguracji gładkiej) 7.400 kg (16,310 lb)
Masa startowa (maksymalna) 10.200 kg (22,490 lb)
Maks. masa uzbrojenia 3.000 kg (6,610 lb)

 

Zespół napędowy
Silniki turboodrzutowe Honeywell F124-GA-200
Ciąg maks. statyczny na poziomie morza, ISA 2 x 2.850 kg (2 x 6,280 lb)
Masa paliwa w zbiorniku wewnętrznym (użytkowa) 2.000 kg (4,410 lb)

 

Osiągi {konfiguracja gładka, ISA}
Prędkość maksymalna pozioma 590 KTAS
Prędkość nieprzekraczalna 572 KEAS / 1.2 MN
Prędkość przeciągnięcia 95 KCAS
Prędkość wznoszenia 6700 m/min
Pułap praktyczny 13716 m
Przeciążenia dopuszczalne + 8 / - 3 g
Przeciążenie długotrwałe (na poziomie morza) 8,0 g
Przeciążenie długotrwałe (na wysokości 4572 m) 5,2 g
Długość rozbiegu / dobiegu 400 / 550 m (1.310 / 1.800 ft)
Zasięg w konfiguracji gładkiej / z zewn. zbiornikami 1.980 / 2.720 km (1,070 / 1,470 Mm)
Długotrwałość lotu w konfiguracji gładkiej / z zewn. zbiornikami 2 h 45 min / 4 h

Wszystkie informacje i charakterystyka samolotu odnoszą się do wersji STANDARD M-346.