Miesięcznik „Wojsko I Technika” w numerze z sierpnia 2020 r. piórem Łukasza Pacholskiego analizuje stan prac nad budową lekkiego samolotu myśliwsko-uderzeniowego z rodziny M-346. Ważnym etapem tych prac był lipcowy oblot maszyny wyposażonej w stację radiolokacyjną Grifo i rozbudowanej konfiguracji bojowej.

 

Autor szczegółowo analizuje rynek samolotów szkolenia zaawansowanego, wskazuje też na istnienie zapotrzebowania nabywców na lekkie maszyny bojowe. W tym kontekście opisuje właściwości M-346 LFFA, opisuje też parametry opracowanej dla tej maszyny wersji radaru Grifo.

„Rozwój programu Leonardo M-346 LFFA powinien być bacznie obserwowany także w Polsce” - stwierdza w kolejnej części swej analizy. Jak zauważa, wciąż brak rozstrzygnięć w sprawie przyszłości szóstej eskadry bojowej Sił Powietrznych, czyli maszyn, które staną się następcami eksploatowanych w bazie w Świdwinie samolotów Su22.

Pełna wersja artykułu Łukasza Pacholskiego „Postępy programu M-346 LFFA Master” w sierpniowym numerze miesięcznika „Wojsko i Technika”. Dzięki uprzejmości redakcji miesięcznika w pełnej wersji znaleźć go mozna także w naszym przeglądzie mediów w części Sierpień 2020.