M-346

Pod koniec października informowaliśmy o oficjalnym pożegnaniu polskich pilotów, którzy weszli w skład pierwszej, historycznej grupy lotników, rozpoczynających we Włoszech szkolenie na samolotach M-346 Master. W tym artykule przedstawiamy sylwetki szóstki pilotów, która jako pierwsza pozna tajniki tej maszyny.

M-346 Master w polskich barwach
 

English version of this article here / Angielska wersja tego artykułu tutaj.

Pierwszym etapem szkolenia we Włoszech jest nauka w Aviation English Training Center w Loreto, gdzie nasi lotnicy zdobędą uprawnienia ICAO Operational English Level 4, które są niezbędne do wykonywania lotów w przestrzeni powietrznej Włoch. Zakończenie kursu językowego przewidziane jest na 27 listopada 2015 r., po czym rozpocznie się etap zasadniczy, poświecony pracy z maszynami M-346.

Szkolenie to w obu zakresach jest konsekwencją podpisanej umowy  między Polską i Włochami, reprezentowanymi przez firmę Alenia Aermacchi, wchodzącą w skład koncernu Finmeccanica, regulującej poszczególne etapy wdrażania w naszych Siłach Powietrznych zakupionego systemu lotniczego szkolenia AJT (Advanced Jet Training).

Pilotów chętnych do odbycia tego szkolenia i to w pierwszej grupie było znacznie więcej niż przewidzianych w tym momencie miejsc. Dlatego też, w obliczu niemałej, wewnętrznej konkurencji w grupie tej znaleźli się lotnicy, którzy w oczach przełożonych w największym stopniu zasługiwali na to swą dotychczasową służbą, doświadczeniem i dokonaniami.

Wszystkich członków wytypowanej szóstki zapytaliśmy o „kamienie milowe” ich lotniczych karier oraz o oceny: samego systemu AJT, faktu zakwalifikowania się na to prestiżowe szkolenie, oraz samolotu M-346. Oto co sami o sobie nam przekazali:

ppłk pil. dr Konrad MADEJ

D-ca 48. eskadry szkolnej w 41. Bazie Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie

ppłk pil. dr Konrad MADEJNajważniejsze daty i fakty z lotniczego życiorysu:

 • 2000  – promocja WSOSP w Dęblinie
 • 2001-2005 – instruktor, starszy instruktor oraz d-ca klucza lotniczego w 1. Ośrodku Szkolenia Lotniczego w Dęblinie
 • 2005-2006 – studia MBA w Naval Postgraduate School w Monterey Kalifornia
 • 2006-2010 – praca w Dowództwie Sił Powietrznych w  Warszawie w grupie organizacyjno-wdrożeniowej samolotu F-16 oraz w Oddziale Szkolenia Lotniczego
 • 2008-2009 – studia w Air Command and Staff Collage w Maxwell, USA
 • 2010-2012  – oficer specjalista w Wydziale Szkolenia Lotniczego Dowództwa 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
 • 2012-2013 – z-ca d-cy 48. eskadry szkolnej w 41. Bazie Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
 • 2013 – Dowódca Komponentu Lotniczego 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego
 • 2013 – D-ca 48.eskadry szkolnej w 41. Bazie Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
 • 2014 – 2015 z-ca d-cy Grupy Działań Lotniczych w 41. Bazie Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
 • 2014 – Kurs T-38C Pilot Instructor Training w Randolph Air Force Base, USA
 • 2014 – tytuł doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie transportu lotniczego

Latał na samolotach: PZL-130 Orlik, TS-11 Iskra, Northrop T-38C Talon.

Nalot 2000h, I klasa pilota wojskowego.

Ppłk Konrad Madej był pilotem testującym samolot M-346 Master w trakcie procedur przetargowych na system AJT przeprowadzanych w Dęblinie.

Kwalifikacja na szkolenie M-346 Master jest zwieńczeniem dotychczasowych przygotowań prowadzonych pod kątem przyjęcia w Polsce nowego systemu lotniczego szkolenia. Przygotowania do tego prowadzone są już od roku 2010. To, że znalazłem się w tej pierwszej grupie postrzegam – poza radością z samego faktu – także jako niewątpliwie olbrzymią odpowiedzialność, gdyż będę odpowiadał za przygotowanie narodowego systemu szkolenia na samolotach odrzutowych

ppłk Konrad Madej

ppłk pil. Marcin Modrzewski

Dowódca eskadry F-16 (10. Eskadra Lotnictwa Taktycznego w Łasku)

ppłk pil. Marcin ModrzewskiNajważniejsze fakty z lotniczego życiorysu:

 • 2005 szkolenie lotnicze na samolocie  F-5M w bazie Talavera La Real (Hiszpania)
 • 2006 szkolenie lotnicze na samolocie T-38C w bazach Vance AFB i Moody AFB (USA)
 • 2007 szkolenie lotnicze na samolocie F-16 w bazie Tucson ANG (USA)
 • 2010 praktyczne szkolenie lotnicze Tactical Leadership Programme w bazie Albacete (Hiszpania)
 • 2008-2014  uczestnictwo w międzynarodowych ćwiczeniach lotniczych na samolocie F-16 m.in. w Holandii, Grecji, Danii, Niemczech, Hiszpanii
 • 2013 szkolenie lotnicze „Hi AoA Training” na samolocie F-16  w bazie Edwards AFB (USA)
 • 2009-2014 szef sekcji zastosowania bojowego w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego

Nalot 1920 godzin (w tym ponad 1200 godzin na samolocie F-16), Klasa Mistrzowska w lotnictwie bojowym.

Moja ocena sytemu AJT jest bardzo pozytywna, dostrzegam swoją misję w programie w związku z doświadczeniem wyniesionym z dotychczasowej służby w lotnictwie taktycznym. Widzę dobrą perspektywę pracy w kierunku takim, aby potencjał tego programu został w pełni wykorzystany w kontekście szkolenia kandydatów na samolot F-16.

Pozytywnie, wręcz entuzjastycznie oceniam fakt mojej kwalifikacji na ten kurs - obyśmy umieli w pełni wykorzystać jego potencjał. System oraz samolot tej klasy jest zjawiskiem deficytowym i pożądanym w siłach powietrznych większości państw na świecie - korzystajmy z niego mądrze!

ppłk pil. Marcin Modrzewski

mjr pil. Tomasz Czerwiński

Dowódca zespołu szkolno-akrobacyjnego „Biało-Czerwone Iskry”

mjr pil. Tomasz CzerwińskiNajważniejsze fakty z lotniczego życiorysu:

 • 2000 promocja w WSOSP, pilot-instruktor od momentu promocji w 1. Ośrodku Szkolenia Lotniczego, późniejszej 41. Bazie Lotnictwa Szkolnego
 • od 2003 roku w zespole „Biało-Czerwone Iskry”
 • od 2004 lata w zespole na pozycji „prawy prowadzony”
 • od stycznia 2011 po powrocie z SOS w Maxwell w USA przejmuje prowadzenie zespołu
 • w 2013 roku zostaje oficjalnie dowódcą zespołu szkolno-akrobacyjnego „Biało-Czerwone Iskry”

Ukończył liczne lotnicze kursy w kraju i poza granicami Polski, w tym między innymi:
- TLP w Albacete w Hiszpanii,
- Flying Superwizor Course w Wielkiej Brytanii.

Najbardziej dumny jestem z kursu latającego w USA, był to „Pilot Instruktor Training” w Randolph Sir Base. To wymagający trening dla pilotów instruktorów amerykańskich, podczas którego wylatałem ponad 70 godzin na samolocie T-38C i jeszcze dodatkowo 50 godzin na samolotach General Aviation

mjr pil. Tomasz Czerwiński

Nalot majora Czerwińskiego to ponad 2500 godzin.

Z faktu zakwalifikowania się do programu jestem dumny i szczęśliwy że będę mógł w niedalekiej przyszłości latać na tak wspaniałym samolocie, jak M-346. Latałem na jego prototypie, gdy był w Polsce pierwszy raz. Ale najważniejsze jest to, że będę mógł wprowadzać system zaawansowanego szkolenia lotniczego w Polsce. Jest to wielka i przełomowa zmiana systemu, której efekty będą dawały owoce przez długie lata, a nawet dziesięciolecia. Dzięki temu systemowi jakość lotniczego szkolenia ma szanse być najwyższą na świecie a 'narzędzie do szkolenia', czyli sam samolot - jest najwyższej próby.
Co do perspektyw, to bardzo chciałbym wykorzystać swoje doświadczenie do budowy sprawnego, efektywnego systemu szkolenia w Polsce. Jestem pewien, że w połączeniu z dotychczas stosowanymi w WSOSP formami szkolenia, mamy w końcu pełen dostęp do jednego z najlepszych tego typu systemów na świecie.

mjr pil. Tomasz Czerwiński

mjr pil. Jacek MOSKAL

zastępca dowódcy 58. Eskadry Lotniczej w 41. BLSz

mjr pil. Jacek MOSKALNajważniejsze fakty z lotniczego życiorysu:

 • 2000 promocja, oraz pierwszy (i na chwilę obecną jedyny) przydział służbowy w 58. LPSz (Lotniczy Pułk Szkolny) w Dęblinie
 • kariera lotnicza począwszy od pilota instruktora w 58. LPSz i 1. OSzL (ośrodek Szkolenia Lotniczego) przez starszego pilota, dowódcę klucza lotniczego, starszego nawigatora eskadry w 1. OSzL
 • po przekształceniu pułku w 41. BLSz (Baza Lotnictwa Szkolnego) dowódca klucza lotniczego i ostatecznie zastępca dowódcy 58. Eskadry Lotniczej

Kursy lotnicze:

 • 2002 roku ukończył studia magisterskie na UMCS. W dowód uznania dla swego profesjonalizmu w 2010 roku został skierowany do Squadrons Officer School w Maxwell, Alabama, USA
 • 2011 roku ukończył kurs „Air Operational  Terminology Course” w Izmirze w Turcji
 • 2012 skierowany roku do Royal Defense University w Shrivenham, Wielka Brytania na kurs dla pilotów instruktorów Flying Supervisors Course
 • 2013 roku ukończył w Albacete Hiszpania kurs TLP „Academic COMAO”

Jeśli chodzi o szkolenie i zakwalifikowanie się na nie, to jest to dla mnie na pewno ogromne wyróżnienie, ale zarazem odczuwam to jako duże wyzwanie. Zdaję sobie sprawę, że głównym moim zadaniem, a tak naprawdę całej naszej szóstki, będzie przygotowanie i wdrożenie całego procesu szkolenia dla przyszłego pilota-kandydata na samolot F-16. To wielka odpowiedzialność i dlatego tak poważnie do tego podchodzę.

Ciężko jest mi na obecną chwilę oceniać sam samolot oraz system AJT, gdyż jeszcze nie miałem możliwości latania tym samolotem. Jedno co mogę powiedzieć, oczywiście bazując na opiniach dostępnych w lotniczych czasopismach oraz przede wszystkim na opiniach kolegów, którzy mieli już przyjemność wykonywania lotów na M-346, a także zapoznanie się z całym systemem szkolenia - jest to, że był to najlepszy wybór dla Polskich Sił Powietrznych jeśli chodzi o samolot do szkolenia zaawansowanego. Jedynie mogę żałować tylko tego, że zakupiliśmy tylko 8 sztuk. Mam wielką nadzieję na zakup co najmniej 4 kolejnych, tak jak opiewa to otwarta opcja w kontrakcie. Mam też wielką nadzieję, że w przyszłości samolot ten będzie miał możliwość przenoszenia realnego uzbrojenia, a nie tylko symulowanie tego.

mjr pil. Jacek MOSKAL

mjr pil. Daniel USIATYCKI

zastępca dowódcy eskadry 48 Eskadry Lotniczej w 41.Bazie Lotnictwa Szkolnego

mjr pil. Daniel USIATYCKINajważniejsze fakty z lotniczego życiorysu:

 • od 2001 roku pilot-instruktor na samolocie TS-11 Iskra, wyszkolony we wszystkich warunkach meteorologicznych
 • absolwent Squadron Officer School w Maxwell w Stanach Zjednoczonych
 • ukończył kurs Tactical Leadership Programme w Albacete w Hiszpanii

 

To dla mnie wielkie wyróżnienie, że zostałem wybrany do pierwszej grupy pilotów, którzy zostaną przeszkoleni na nowy samolot M-346. Jest to jednocześnie ogromna motywacja do dalszej pracy.
Ukończenie przeszkolenia na nowy typ samolotu to dla mnie przede wszystkim możliwość rozwoju zawodowego, jak również zmiana filozofii szkolenia lotniczego. Przesiadka z analogowej Iskry na cyfrowy M-346 to duży krok w lotnictwie szkolnym i cieszę się, że będę jednym z prekursorów tych zmian

mjr pil. Daniel USIATYCKI

Nalot 2450 godzin, w tym 2400 na samolocie TS-11 Iskra.

Program AJT to nowoczesny zintegrowany system, obejmujący samoloty, infrastrukturę na ziemi, symulatory i procedury. Pozwoli on na skrócenie czasu szkolenia pilotów F-16, ponieważ awionika, systemy pokładowe oraz programy symulacyjne samolotu M-346, odpowiadają systemom naszych „efów”.

mjr pil. Daniel USIATYCKI

mjr pil. Emil BOŁTRYK

Szef Sekcji Działań Bieżących, Szef Nawigacji i Zastosowania Bojowego w 41. Bazie Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie

mjr pil. Emil BOŁTRYKNajważniejsze fakty z lotniczego życiorysu:

 • 2000 zdobycie 3 klasy pilota na samolocie odrzutowym (IV rok WSOSP)
 • 2009 uzyskanie 2 klasy pilota na samolotach szkolno-treningowych (odrzutowych)
 • 2013 zdobycie 1 klasy pilota na samolotach szkolno-treningowych (odrzutowych)

Inne ważne etapy w jego lotniczym życiu:

 • szkolenie taktyczne na samolocie TS-11 prowadzone przez pilotów MiG-29,  F-16 i Su-22 - duże doświadczenie pozyskane od kolegów z eskadr taktycznych; jak sam wspomina: „Dzięki temu opracowaliśmy nowy program szkolenia na samolocie TS-11”
 • czynny udział w zespole odpowiedzialnym za wdrożenie systemu szkolenia zaawansowanego opartym na samolocie M-346 w Polskich Siłach Powietrznych(udział w licznych spotkaniach i konferencjach z przedstawicielami Alenia Aermacchi oraz Włoskich Sił Powietrznych w Polsce i we Włoszech)
 • ukończenie Squadron Officer School, Maxwell, Al., USA - poznanie metod szkolenia kadr dowódczych średniego szczebla Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych.

Nalot 1700 godzin na samolotach odrzutowych.

Pierwszą grupę pilotów czekają ogromne wyzwania: szkolenie na nowym typie statku powietrznego wchodzącego w skład supernowoczesnego systemu szkolenia lotniczego, a następnie zorganizowanie takiego typu szkolenia w Polsce. Grupa taka musi mieć (i ma) świadomość swojej odpowiedzialności za to, jak będzie w niedalekiej przyszłości wyglądało szkolenie lotnicze w Polsce a będzie to jeden z najnowocześniejszych systemów szkolenia jakie w tej chwili funkcjonują na świecie. Grupa taka musi mieć otwarte umysły, efektywne pomysły i co najważniejsze, chęć by ten system wprowadzić w Polsce z jak najlepszym procentem wykorzystania jego wszystkich możliwości, a możliwości są przeogromne! Cieszę się, że przełożeni uznali, że jestem odpowiednią osobą by być w tej grupie.

W zespole wdrożeniowym systemu AJT zajmowałem się głównie elementem GBTS (Ground Base Trenning System; Naziemne Systemy Treningowe) i wszystkim co z tym się wiąże. Poznałem ten system dość dobrze, jeszcze na etapach konferencji uzgodnieniowych co do polskiej wersji samolotu i całości systemu. Uważam że system szkolenia lotniczego, szczególnie pilotów wojskowych, oparty na wysoko zaawansowanych symulatorach jest nieuchronną przyszłością w szkoleniu lotniczym na świecie. W Polsce chciałbym kontynuować pracę w tym obszarze, ale jaki obszar by to nie był, na pewno uczestnictwo w tym szkoleniu będzie dla mnie ciekawym doświadczeniem. Moim zdaniem wybór samolotu M-346, był to najlepszy wybór dla Polskich Sił Powietrznych. Szkoda tylko, że nie jest to wersja uzbrojona. Polsce przydałby się samolot tej klasy. Może w przyszłości?..

mjr pil. Emil BOŁTRYK

 

Zakończenie pierwszego etapu nauki polskich pilotów we Włoszech, czyli szkolenia językowego przewidziane jest na 27 listopada 2015 r. W dalszej kolejności zostaną przebazowani do włoskiej lotniczej bazy w Lecce gdzie rozpoczną wyczekane i zaplanowane do listopada przyszłego roku praktyczne szkolenie na samolotach M-346 Master.

Do Polski powrócą jako pełnoprawni piloci i instruktorzy na tym typie samolotu. Powinno się to zbiec z dostawą z fabryki Alenia Aermacchi w Venegono do Polski pierwszych dwóch egzemplarzy samolotów M-346 już w polskich barwach.

Od tego momentu w Polsce rozpocznie się praktycznie nowy etap lotniczego szkolenia według najnowocześniejszego na świecie systemu i na najlepiej z tym systemem zintegrowanych samolotach M-346 Master.

Jak do tej pory wszystkie elementy wdrażania w Polsce systemu AJT przebiegają w pełnej zgodzie z założonym w kontrakcie harmonogramem działań.

Chętnych do wzbogacenia swej wiedzy o tym systemie i samych samolotach Master zapraszamy do odwiedzenia innych zakładek na naszej stronie. (tb)

Fot.: Tomasz Białoszewski

M-346 w locie