M-346

W 41. Bazie Lotnictwa Szkolnego każdy możliwy czas wykorzystywany jest do realizacji ściśle zaplanowanego szkolenia na samolotach M-346. Na razie latają tylko przeszkoleni wcześniej we Włoszech polscy piloci-instruktorzy.

Polski Bielik w locie nad Dęblinem

Jest to zgodne z założeniami przyjętego harmonogramu adaptacji Bielików w Polskich Siłach Powietrznych. Do końca bieżącego roku na M-346 będą się nadal szkolić tylko piloci-instruktorzy. Jednocześnie uczestniczą oni w opracowaniach zarówno całego systemu szkolenia na tym typie samolotów, jak i harmonogramów szkolenia dla podchorążych - słuchaczy dęblińskiej Szkoły Orląt.

Samoloty M-346 w polskich barwach można więc coraz częściej zobaczyć nie tylko w lotniczej strefie Dęblina, ale także na innych polskich lotniskach, gdzie realizowane są szkolno-treningowe, instruktorskie loty.

Przedstawiamy kilka widoków z powietrza, wciąż dostępnych tylko instruktorom. Zdjęcia w czerwcu 2018 r. wykonał  ppłk pil. Marcin Modrzewski, który był jednym z pierwszych sześciu polskich pilotów, wytypowanych na szkolenie na samolotach M-346 Master i w całym systemie AJT.

Polski Bielik w locie nad Dęblinem - czerwiec 2018 r. Polski Bielik w locie nad Dęblinem - czerwiec 2018 r.

 

(Tekst: tb, Foto: ppłk pil. Marcin Modrzewski)