M-346

Sierż. pchor. Andrzej Wszołek, sierż. pchor. Sebastian Szczypka oraz st. kpr. pchor. Andrzej Milke – to pierwsi podchorążowie, którzy wykonali loty na maszynach M-346 Bielik bez instruktora na pokładzie.

Podchorążowie Szkoły Orląt rozpoczęli samodzielne loty na Bielikach
 

 

Wszyscy są studentami V roku Lotniczej Akademii Wojskowej, szkolenie praktyczne odbywają w 41. Bazie Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Pierwsi dwaj swoje loty odbyli 31 maja, trzeci – 3 czerwca.

Pierwsze samodzielne loty studentów Akademii to ukoronowanie wieloletniego wysiłku całego lotnictwa wojskowego RP, ale szczególnie 41. Bazy. Pierwszym krokiem było podpisanie w lutym 2014 roku kontraktu na zakup samolotów szkoleniowych M-346. Ich przyjęcie i wdrożenie do szkolenia wymagało zmodernizowania infrastruktury szkoleniowej i lotniksowej, odpowiedniego wyszkolenia personelu - i latającego, i naziemnego, a także przygotowania programu i metodyki szkolenia.

Lata  wytężonej pracy właśnie przyniosły efekty: podchorążowie Lotniczej Akademii Wojskowej zakończyli pierwszy etap szkolenia i wykonali pierwsze samodzielne loty.

Gratulujemy!

Pierwsze samodzielne loty podchorążych 'Szkoły Orląt' na M-346 Bielik :: 30 maja 2019 r. Pierwsze samodzielne loty podchorążych 'Szkoły Orląt' na M-346 Bielik :: 30 maja 2019 r. Pierwsze samodzielne loty podchorążych 'Szkoły Orląt' na M-346 Bielik :: 30 maja 2019 r. Pierwsze samodzielne loty podchorążych 'Szkoły Orląt' na M-346 Bielik :: 30 maja 2019 r. Pierwsze samodzielne loty podchorążych 'Szkoły Orląt' na M-346 Bielik :: 30 maja 2019 r. Pierwsze samodzielne loty podchorążych 'Szkoły Orląt' na M-346 Bielik :: 30 maja 2019 r. Pierwsze samodzielne loty podchorążych 'Szkoły Orląt' na M-346 Bielik :: 30 maja 2019 r. Pierwsze samodzielne loty podchorążych 'Szkoły Orląt' na M-346 Bielik :: 30 maja 2019 r. Pierwsze samodzielne loty podchorążych 'Szkoły Orląt' na M-346 Bielik :: 30 maja 2019 r. Pierwsze samodzielne loty podchorążych 'Szkoły Orląt' na M-346 Bielik :: 30 maja 2019 r. Pierwsze samodzielne loty podchorążych 'Szkoły Orląt' na M-346 Bielik :: 30 maja 2019 r. Pierwsze samodzielne loty podchorążych 'Szkoły Orląt' na M-346 Bielik :: 30 maja 2019 r. Pierwsze samodzielne loty podchorążych 'Szkoły Orląt' na M-346 Bielik :: 30 maja 2019 r. Pierwsze samodzielne loty podchorążych 'Szkoły Orląt' na M-346 Bielik :: 30 maja 2019 r. Pierwsze samodzielne loty podchorążych 'Szkoły Orląt' na M-346 Bielik :: 30 maja 2019 r. Pierwsze samodzielne loty podchorążych 'Szkoły Orląt' na M-346 Bielik :: 30 maja 2019 r. Pierwsze samodzielne loty podchorążych 'Szkoły Orląt' na M-346 Bielik :: 30 maja 2019 r. Pierwsze samodzielne loty podchorążych 'Szkoły Orląt' na M-346 Bielik :: 30 maja 2019 r.

Zdjęcia: 41. BLSz