Wymiary
Rozpiętość skrzydeł 10,14 m (33,2 ft)
Długość całkowita 11,49 m (37,7 ft)
Wysokość 4,76 m (15,6 ft)
Powierzchnia nośna (obliczeniowa) 23,52 m2 (253,2 sqft)

 

Masy
Masa startowa (dwa kpr p-p krótkiego zasięgu) 8,100 kg (17,860 lb)
Do kołowania (maksymalna) 10,500 kg (23,150 lb)

 

Zespół napędowy
Silniki turbowentylatorowe 2 x Honeywell F124-GA-200
Ciąg maks. statyczny na poziomie morza, ISA 2 x 2.850 kg (2 x 6,280 lb)
Masa paliwa w zbiorniku wewnętrznym (użytkowa) 2.005 kg (4,420 lb)

 

Osiągi {DWA KPR P-P KRÓTKIEGO ZASIĘGU}
Prędkość maksymalna, mała wysokość 1,065 km/h (575 KTAS)
Prędkość nieprzekraczalna 1,060 km/h (572KEAS / 1.1 MN)
Pułap 13,715 m  (45,000 ft)
Czas wznoszenia na 30 000 stóp 2,5 min
Współczynnik przeciążenia konstrukcji, n.p.m. 7,3 g
Zakręt ustalony na wys. 15 000 stóp 11,5 deg/s
Zasięg do przebazowania, 10% rezerwy, paliwo w zbornikach wewn. 1,665 km (900 nm)
Zasięg do przebazowania, 10% rezerwy, 3 zbiorniki podwieszane 2,220 km (1,200 nm)