M-346

Wywiad z gen. dyw. pil. Leszkiem Cwojdzińskim na temat samolotu M-346, włoskiego systemu szkolenia AJT, współczesnych zagadnień i perspektyw szkolenia lotniczego w Polsce i kierunków rozwoju lotnictwa wojskowego.

Interview with Division General pilot Leszek Cwojdziński about the M-346 aircraft, the Italian AJT training system, current issues and the long-term perspectives for aviation training in Poland, and the development directions of military aviation.

Gen. dyw. pil. Leszek Cwojdziński

 

Gen. Cwojdziński był jednym z pierwszych polskich pilotów, który miał okazję zasiąść za sterami M-346 i testować możliwości tej maszyny nad Dęblinem już w roku 2006.

W rozmowie z Tomaszem Białoszewskim opowiada o konstrukcji, wyposażeniu, techniczno-lotniczych zaletach i możliwościach rozwoju M-346, o swych wrażeniach z tego lotu i ówczesnych nadziejach związanych z rozwojem lotnictwa szkolnego w Polsce, konfrontując to ze współczesnym obrazem naszego systemu szkolenia pilotów. Odnosi się do systemu szkolenia tworzonego aktualnie w Polsce już z wykorzystaniem włoskiego systemu AJT oraz posiadanych i wdrażanych własnych możliwości i doświadczeń.

Przeprowadza analizę koniecznych zmian, a także niezbędnych sprzętowych uzupełnień w posiadanej przez Polskę podstawowej bazie lotnictwa szkolnego oraz wskazuje kierunki niezbędnych działań w dążeniu do pełnego wykorzystania obecnego i przyszłego potencjału. Odnosi się do przedstawianej przez Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych oferty szkolenia w Dęblinie pilotów z zagranicy.

Gen. Cwojdziński analizuje niezbędne zmiany sprzętowe, logistyczne oraz zmiany w taktyce działań operacyjnych, jakie są konieczne do przeprowadzenia w związku z powolnym schodzeniem z uzbrojenia polskich sił powietrznych samolotów Su-22. Wskazuje kierunki rozwoju światowego lotnictwa i tendencje do wprowadzania środków bezpilotowych.

Omawia walory i wady najlepszych współczesnych samolotów bojowych oferowanych na świecie w kontekście możliwości ich zakupu i eksploatacji przez Polskie Siły Powietrzne. Ocenia możliwości operacyjne lotnictwa bojowego lub ich brak w przypadkach posiadania - lub nie - dostępu do floty powietrznych tankowców.

 


 

Gen. Cwojdziński was one of the first Polish pilots to get behind the controls of the M-346 and test the potential of this machine over Dęblin, back in 2006.

He talks with Tomasz Białoszewski about the aircraft’s construction, equipment, technical-aviation advantages and its growth potential, about his impressions from the flight and then hopes associated with the development of aviation training in Poland, comparing this to the current picture of our pilot training system.

 

Do pobrania / Download: