Wywiad z gen. bryg. pil. dr. hab. Janem Rajchelem na temat jubileuszu 90-lecia Szkoły Orląt, perspektywach rozwoju uczelni i konieczności zamówienia dodatkowych samolotów M-346 Master.

Interview with gen. Jan Rajchel about the school’s 90th anniversary, growth perspectives as an international aviation training center, and the need to order more M-346 Master aircraft.

 

Wywiad z gen. bryg. pil. dr. hab. Janem Rajchelem na temat jubileuszu 90-lecia Szkoły Orląt, perspektywach rozwoju uczelni - także jako międzynarodowego ośrodka szkolenia - i konieczności zamówienia dodatkowych samolotów M-346 Master.

Interview with gen. Jan Rajchel about the school’s 90th anniversary, growth perspectives as an international aviation training center, and the need to order more M-346 Master aircraft.

 

Gen. bryg. pil. dr hab. Jan Rajchel, rektor i komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, wspomina najważniejsze momenty z 90.letniej historii Szkoły Orląt, ale także kreśli perspektywy uczelni na kolejne lata.

Odnosi się do aktualnych struktur organizacyjnych w jakich funkcjonuje dziś szkoła oraz relacji ze środowiskami: wojskowym i cywilnym, mówi o ich zaletach i wadach, określa możliwości Dęblina jako ośrodka lotniczego kształcenia.

Nakreśla plany rozwoju uczelni w oparciu o ideę stworzenia w Polsce, na bazie WSOSP, Międzynarodowego Ośrodka Szkolenia Lotniczego. Przedstawia pakiet szkoleniowych ofert składanych i otrzymywanych zza granicy. Analizuje potencjał i możliwości edukacyjne uczelni dziś i w najbliższej przyszłości w oparciu o już posiadaną faktycznie i aplikacyjnie infrastrukturę.

Omawia szeroko potrzeby dalszego inwestowania w nabyty w ubiegłym roku przez Polskę włoski system lotniczego szkolenia poprzez zakup kolejnych samolotów M-346 Master oraz w rozwój programu AJT (Advanced Jet Trainer) jako podstawę nowoczesnego kształcenia i szkolenia wojskowych pilotów na najwyższym światowym poziomie.

 


 

Brig. Gen. Pil. Jan Rajchel, PhD., the rector and commander of the Polish Air Force Academy in Dęblin, recalls the most important moments in the 90 year history of the School of Eaglets, and defines its prospects for the future.

He points out the current organizational structures that function in the school today, relations with military and civil communities, its strong and weak points, as well as defining Dęblin’s potential as an aviation training center.

He maps out the school’s development plans based on the idea of creating an International Aviation Training Center based on the Polish AF Academy. Other points include: presentation of the training package of offers from other countries, analysis of the school’s educational potential and capabilities, both today and in the near future, based on current and planned infrastructure.

Discussion also centers on the needs for further investments in the Italian training system that Poland purchased last year, essentially the purchase of additional M-346 Masters and development of the AJT as a basis for modern training of military pilots at the highest international level.

 

Pełny tekst

 

Do pobrania: