M-346

27 lutego w Dęblinie nastąpiło oficjalne podpisanie umowy na dostawę Zintegrowanego Systemu Szkolenia Zaawansowanego dla Polskich Sił Powietrznych. Podpisy pod dokumentem złożyli: szef Inspektoratu Uzbrojenia - gen. bryg. Sławomir Szczepaniak i dyrektor generalny ds. sprzedaży Alenia Aermacchi S.p.A. - Massimo Ghione. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele MON, dowództwa sił zbrojnych i Alenia Aermacchi.

podpisanie umowy
 

10 lutego 2014 r. Ministerstwo Obrony Narodowej dokonało ostatecznego wyboru samolotu AJT (Advanced Jet Trainer) dla Polskich Sił Powietrznych.

Po zakończeniu wszelkich procedur przetargowych ogłoszono, że samolotem szkolenia zaawansowanego dla polskich pilotów maszyn bojowych będzie włoski M-346 Master.

M-346 na lotnisku w Dęblinie
 

3 lutego 2014 r. włoski samolot szkolenia zaawansowanego M-346 Master przyleciał do 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie na sprawdzenie weryfikacyjne.

To druga, decydująca faza oceny oferty, którą Alenia Aermacchi S.p.A. przedstawiła w postępowaniu na dostawę dla Sił Zbrojnych RP Zintegrowanego Systemu Szkolenia Zaawansowanego (Advanced Jet Trainer - AJT), prowadzonym przez Inspektorat Uzbrojenia.

M-346 na lotnisku w Dęblinie