Pierwszy - chociaż wyprodukowany w niewielkiej liczbie egezmplarzy - całkowicie włoski myśliwiec. Zamówienia wojenne obejmowały 1600 maszyn, ale do zawieszenia broni wyprodukowano i odebrano zaledwie 166 sztuk.

Po I wojnie światowej wybudowano kolejne maszyny: 188 w Turynie i 70 w Polsce, gdzie odegrały one decydującą rolę w obronie niepodległości kraju zagrożonego inwazją bolszewicką.

Ansaldo A 1 Balilla