M-346
Wymiary
Rozpiętość płata 9,72 m (31,9 ft)
Długość 11,49 m (37,7 ft)
Wysokość 4,76 m (15,6 ft)
Powierzchnia płata 23,52 m2 (253,2 sqft)

 

Masy
Masa startowa (w konfiguracji gładkiej) 7,500 kg (16,535 lb)
Masa startowa (maksymalna) 9,600 kg (21,165 lb)

 

Zespół napędowy
Silniki turboodrzutowe 2 x Honeywell F124-GA-200
Ciąg maks. statyczny na poziomie morza, ISA 2 x 2.850 kg (2 x 6,280 lb)
Masa paliwa w zbiorniku wewnętrznym (użytkowa) 2.000 kg (4,410 lb)

 

Osiągi {konfiguracja gładka, ISA}
Prędkość maksymalna pozioma 1,090 km/h (590 KTAS)
Prędkość nieprzekraczalna 572 KEAS/0.95 M / 500KEAS/1,15 MN
Prędkość wznoszenia 117 m/sec (23,000 ft/min)
Pułap praktyczny 13,715 m  (45,000 ft)
Przeciążenia dopuszczalne + 8 / - 3 g
Przeciążenie długotrwałe (na poziomie morza) 8,0 g
Przeciążenie długotrwałe (na wysokości 4572 m) 5,2 g
Długość rozbiegu / dobiegu 450 / 655 m (1,475 / 2,150 ft)
Zasięg w konfiguracji gładkiej / z zewn. zbiornikami 1.980 / 2.720 km (1,070 / 1,470 Mm)

Wszystkie informacje i charakterystyka samolotu odnoszą się do wersji STANDARD M-346.